Patents Assigned to Casio Keisanki Kabushiki Kaisha
 • Patent number: D912534
  Type: Grant
  Filed: August 24, 2018
  Date of Patent: March 9, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Takao Matsuda, Seiji Syoubayashi
 • Patent number: D913812
  Type: Grant
  Filed: April 15, 2019
  Date of Patent: March 23, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Tsuyoshi Horii
 • Patent number: D922882
  Type: Grant
  Filed: December 2, 2019
  Date of Patent: June 22, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Ryo Amikura, Takao Matsuda
 • Patent number: D923491
  Type: Grant
  Filed: March 13, 2020
  Date of Patent: June 29, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Keishiro Yamamoto, Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D924076
  Type: Grant
  Filed: December 2, 2019
  Date of Patent: July 6, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D924077
  Type: Grant
  Filed: January 6, 2020
  Date of Patent: July 6, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Takafumi Suzuki, Takayasu Akagi, Hideki Watanabe, Rei Morisawa
 • Patent number: D927323
  Type: Grant
  Filed: July 25, 2019
  Date of Patent: August 10, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Rei Morisawa
 • Patent number: D927326
  Type: Grant
  Filed: November 20, 2019
  Date of Patent: August 10, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D927992
  Type: Grant
  Filed: December 2, 2019
  Date of Patent: August 17, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Kenji Kojima
 • Patent number: D934699
  Type: Grant
  Filed: July 7, 2020
  Date of Patent: November 2, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Takao Matsuda, Hideki Watanabe
 • Patent number: D936051
  Type: Grant
  Filed: November 13, 2019
  Date of Patent: November 16, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Keishiro Yamamoto, Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D938417
  Type: Grant
  Filed: April 19, 2021
  Date of Patent: December 14, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Keishiro Yamamoto, Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D945611
  Type: Grant
  Filed: July 20, 2020
  Date of Patent: March 8, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Masaki Ogino, Hirotsugu Yamamoto, Kyohei Ishii
 • Patent number: D952024
  Type: Grant
  Filed: September 14, 2020
  Date of Patent: May 17, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Hirotsugu Yamamoto, Susumu Kamiya, Akihiro Miyahara
 • Patent number: D952475
  Type: Grant
  Filed: April 22, 2019
  Date of Patent: May 24, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Ryo Amikura
 • Patent number: D952486
  Type: Grant
  Filed: July 29, 2020
  Date of Patent: May 24, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Iichiro Hashimoto, Yoichi Katano
 • Patent number: D952495
  Type: Grant
  Filed: July 29, 2020
  Date of Patent: May 24, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Keishiro Yamamoto, Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D962333
  Type: Grant
  Filed: December 22, 2020
  Date of Patent: August 30, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Shunsuke Oka, Masaru Jinde, Masaki Ogino
 • Patent number: D986068
  Type: Grant
  Filed: October 16, 2020
  Date of Patent: May 16, 2023
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Tomohiro Hamaue, Hideki Watanabe
 • Patent number: D986069
  Type: Grant
  Filed: October 16, 2020
  Date of Patent: May 16, 2023
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Yumena Aoki, Hideki Watanabe