Patents Assigned to Casio Keisanki Kabushiki Kaisha
 • Patent number: D927992
  Type: Grant
  Filed: December 2, 2019
  Date of Patent: August 17, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Kenji Kojima
 • Patent number: D934699
  Type: Grant
  Filed: July 7, 2020
  Date of Patent: November 2, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Takao Matsuda, Hideki Watanabe
 • Patent number: D936051
  Type: Grant
  Filed: November 13, 2019
  Date of Patent: November 16, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Keishiro Yamamoto, Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D938417
  Type: Grant
  Filed: April 19, 2021
  Date of Patent: December 14, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Keishiro Yamamoto, Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D945611
  Type: Grant
  Filed: July 20, 2020
  Date of Patent: March 8, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Masaki Ogino, Hirotsugu Yamamoto, Kyohei Ishii
 • Patent number: D952024
  Type: Grant
  Filed: September 14, 2020
  Date of Patent: May 17, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Hirotsugu Yamamoto, Susumu Kamiya, Akihiro Miyahara
 • Patent number: D952475
  Type: Grant
  Filed: April 22, 2019
  Date of Patent: May 24, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Ryo Amikura
 • Patent number: D952486
  Type: Grant
  Filed: July 29, 2020
  Date of Patent: May 24, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Iichiro Hashimoto, Yoichi Katano
 • Patent number: D952495
  Type: Grant
  Filed: July 29, 2020
  Date of Patent: May 24, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Keishiro Yamamoto, Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D962333
  Type: Grant
  Filed: December 22, 2020
  Date of Patent: August 30, 2022
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Shunsuke Oka, Masaru Jinde, Masaki Ogino
 • Patent number: D986068
  Type: Grant
  Filed: October 16, 2020
  Date of Patent: May 16, 2023
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Tomohiro Hamaue, Hideki Watanabe
 • Patent number: D986069
  Type: Grant
  Filed: October 16, 2020
  Date of Patent: May 16, 2023
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Yumena Aoki, Hideki Watanabe
 • Patent number: D992616
  Type: Grant
  Filed: October 14, 2021
  Date of Patent: July 18, 2023
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Akihiro Miyahara, Shinobu Sugioka
 • Patent number: D1015189
  Type: Grant
  Filed: October 26, 2021
  Date of Patent: February 20, 2024
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Keishiro Yamamoto, Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D1015915
  Type: Grant
  Filed: July 20, 2021
  Date of Patent: February 27, 2024
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Rei Morisawa, Takashi Yatabe, Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D1015916
  Type: Grant
  Filed: December 1, 2021
  Date of Patent: February 27, 2024
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Tomohiro Hamaue, Hideki Watanabe, Takao Matsuda
 • Patent number: D1016647
  Type: Grant
  Filed: February 23, 2022
  Date of Patent: March 5, 2024
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Shinichiro Oshita
 • Patent number: D1029657
  Type: Grant
  Filed: January 14, 2022
  Date of Patent: June 4, 2024
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Keishiro Yamamoto
 • Patent number: D1030538
  Type: Grant
  Filed: July 20, 2021
  Date of Patent: June 11, 2024
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Ryo Amikura, Iichiro Hashimoto, Hideki Watanabe
 • Patent number: D1031486
  Type: Grant
  Filed: November 10, 2021
  Date of Patent: June 18, 2024
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Ryo Amikura, Takao Matsuda