Patents Assigned to Casio Keisanki Kabushiki Kaisha
 • Patent number: D829111
  Type: Grant
  Filed: June 13, 2017
  Date of Patent: September 25, 2018
  Assignee: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha
  Inventors: Takayasu Akagi, Yoh Fujihara
 • Patent number: D848287
  Type: Grant
  Filed: November 21, 2017
  Date of Patent: May 14, 2019
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Toshio Nakai
 • Patent number: D856162
  Type: Grant
  Filed: September 21, 2017
  Date of Patent: August 13, 2019
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Toshio Nakai
 • Patent number: D856411
  Type: Grant
  Filed: September 21, 2017
  Date of Patent: August 13, 2019
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Susumu Kamiya, Kazuhito Sakaguchi
 • Patent number: D860835
  Type: Grant
  Filed: July 31, 2018
  Date of Patent: September 24, 2019
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Kazuyasu Kojima
 • Patent number: D874946
  Type: Grant
  Filed: April 30, 2018
  Date of Patent: February 11, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Takao Matsuda
 • Patent number: D874948
  Type: Grant
  Filed: April 30, 2018
  Date of Patent: February 11, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Seiji Syoubayashi
 • Patent number: D888807
  Type: Grant
  Filed: March 16, 2019
  Date of Patent: June 30, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Susumu Kamiya
 • Patent number: D892208
  Type: Grant
  Filed: January 10, 2019
  Date of Patent: August 4, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Akihiro Miyahara
 • Patent number: D897866
  Type: Grant
  Filed: August 24, 2018
  Date of Patent: October 6, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Keishiro Yamamoto
 • Patent number: D898799
  Type: Grant
  Filed: September 19, 2019
  Date of Patent: October 13, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Yoshihiro Minamide, Kyohei Ishii
 • Patent number: D898818
  Type: Grant
  Filed: March 16, 2019
  Date of Patent: October 13, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Akihiro Miyahara, Kyohei Ishii
 • Patent number: D899272
  Type: Grant
  Filed: August 24, 2018
  Date of Patent: October 20, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D902298
  Type: Grant
  Filed: January 10, 2019
  Date of Patent: November 17, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Akihiro Miyahara
 • Patent number: D902299
  Type: Grant
  Filed: January 10, 2019
  Date of Patent: November 17, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Akihiro Miyahara
 • Patent number: D902300
  Type: Grant
  Filed: January 10, 2019
  Date of Patent: November 17, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Akihiro Miyahara
 • Patent number: D902301
  Type: Grant
  Filed: January 10, 2019
  Date of Patent: November 17, 2020
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Akihiro Miyahara
 • Patent number: D912534
  Type: Grant
  Filed: August 24, 2018
  Date of Patent: March 9, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Takao Matsuda, Seiji Syoubayashi
 • Patent number: D912541
  Type: Grant
  Filed: August 24, 2018
  Date of Patent: March 9, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Iichiro Hashimoto
 • Patent number: D913812
  Type: Grant
  Filed: April 15, 2019
  Date of Patent: March 23, 2021
  Assignee: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
  Inventor: Tsuyoshi Horii