Patents Assigned to SHANDONG GUANGYUAN PHARMACEUTICAL SCI. & TECH.CO., LTD
 • Publication number: 20210121439
  Abstract: Provided is use of tectorigenin in the preparation of a medicament for treatment of chicken necrotic enteritis. Using tectorigenin for treating chicken necrotic enteritis can significantly reduce the degree of pathological changes in the intestinal tract of chickens with necrotic enteritis, and has a good therapeutic effect on chicken necrotic enteritis caused by Clostridium perfringens.
  Type: Application
  Filed: May 14, 2019
  Publication date: April 29, 2021
  Applicants: SHANDONG GUANGYUAN PHARMACEUTICAL SCI. & TECH.CO., LTD, SHANDONG JINZHUJI PHARMACEUTICAL CO., LTD
  Inventors: Yunfeng HOU, Xuming DENG, Chuanjin ZHANG, Shui LIU, Jianfeng WANG, Youzhi LI, Jing NIE, Junping ZHU, Guizhen WANG, Yong ZHANG, Xiaoye FAN, Jian ZHANG, Tingting WANG, Yonglin ZHOU, Qianghua LV