Patents Assigned to SUZHOU ARK BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.
 • Patent number: 10717730
  Abstract: Compositions containing the compound of general formula I: are disclosed. The compositions be used to prevent or treat hepatitis B virus infection.
  Type: Grant
  Filed: March 11, 2020
  Date of Patent: July 21, 2020
  Assignee: SUZHOU ARK BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.
  Inventors: Cheng Peng, Yang Zhou, Gang Zou, Danbin Li, Haiqing Yuan, Zhen Jim Wu, Xiashi Lv, Xiaogang Lai, Shaoyun Zhang
 • Patent number: 10647712
  Abstract: A compound of general formula I: is disclosed. The compound be used to prevent or treat hepatitis B virus infection.
  Type: Grant
  Filed: January 10, 2018
  Date of Patent: May 12, 2020
  Assignee: SUZHOU ARK BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.
  Inventors: Cheng Peng, Qing Xu, Teng Feng, Xiashi Lv, Xiaogang Lai, Rui Cui, Shaoyun Zhang, Jian Han, Chaojun Gong, Zhaoxiong Cai, Yang Zhou, Gang Zou, Danbin Li, Haiqing Yuan, Zhen Jim Wu