Transformer, Rectifier Or Casing Therefor (3) Patents (Class D13/110)
 • Patent number: D1023952
  Type: Grant
  Filed: April 14, 2022
  Date of Patent: April 23, 2024
  Inventor: Tongyan Luo
 • Patent number: D1023953
  Type: Grant
  Filed: April 6, 2023
  Date of Patent: April 23, 2024
  Inventors: Hesheng Liu, Jianbin Wang, Dongdong Lai
 • Patent number: D1024959
  Type: Grant
  Filed: September 2, 2021
  Date of Patent: April 30, 2024
  Assignee: VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.
  Inventors: You-Sheng Chiang, Yu-Cheng Lu, Juor-Ming Hsieh
 • Patent number: D1024960
  Type: Grant
  Filed: December 22, 2022
  Date of Patent: April 30, 2024
  Inventor: Bin Zhang
 • Patent number: D1024980
  Type: Grant
  Filed: April 28, 2022
  Date of Patent: April 30, 2024
  Assignee: CONTEMPORARY NEBULA TECHNOLOGY ENERGY CO., Ltd.
  Inventors: Zhengping Shi, Xiaoming Zheng
 • Patent number: D1025896
  Type: Grant
  Filed: July 27, 2021
  Date of Patent: May 7, 2024
  Assignee: SHENZHEN ZHUMANG TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventors: Kai Liang, Guangcheng Yang, Hanming Cao
 • Patent number: D1025908
  Type: Grant
  Filed: February 19, 2024
  Date of Patent: May 7, 2024
  Assignee: Shenzhen Baidibao Innovation Technology Co., Ltd.
  Inventor: Yonghua Zhang
 • Patent number: D1025909
  Type: Grant
  Filed: September 8, 2022
  Date of Patent: May 7, 2024
  Inventors: Chen Guo, Mi Zhao, Haibin Zheng
 • Patent number: D1025910
  Type: Grant
  Filed: January 13, 2023
  Date of Patent: May 7, 2024
  Inventors: Yun Lei, Zhifeng Zhang, Yidan Hu
 • Patent number: D1025911
  Type: Grant
  Filed: April 19, 2023
  Date of Patent: May 7, 2024
  Inventors: Xiaofeng Liu, Heping Chen, Jinding Cai, Xingqun Liao, Dangyu Pan
 • Patent number: D1025912
  Type: Grant
  Filed: April 19, 2023
  Date of Patent: May 7, 2024
  Inventors: Jianeng Chang, Yun Gao
 • Patent number: D1025913
  Type: Grant
  Filed: June 24, 2022
  Date of Patent: May 7, 2024
  Assignee: SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.
  Inventors: Jun Li, Sigen Zheng, Rui Wang
 • Patent number: D1025914
  Type: Grant
  Filed: May 24, 2023
  Date of Patent: May 7, 2024
  Inventors: Xiaokang Ma, Hongtao Zhang, Shida Gu
 • Patent number: D1025915
  Type: Grant
  Filed: April 20, 2023
  Date of Patent: May 7, 2024
  Inventor: Yongping Huang
 • Patent number: D1026584
  Type: Grant
  Filed: September 16, 2022
  Date of Patent: May 14, 2024
  Inventor: Yaping Deng
 • Patent number: D1026814
  Type: Grant
  Filed: October 1, 2022
  Date of Patent: May 14, 2024
  Assignee: SHENZHEN FAITH TECHNOLOGY CO., LTD
  Inventor: Yulong Liu
 • Patent number: D1026816
  Type: Grant
  Filed: September 1, 2021
  Date of Patent: May 14, 2024
  Assignee: VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.
  Inventors: You-Sheng Chiang, Yu-Cheng Lu, Juor-Ming Hsieh
 • Patent number: D1026817
  Type: Grant
  Filed: September 1, 2021
  Date of Patent: May 14, 2024
  Assignee: VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.
  Inventors: You-Sheng Chiang, Yu-Cheng Lu, Juor-Ming Hsieh
 • Patent number: D1026818
  Type: Grant
  Filed: January 24, 2023
  Date of Patent: May 14, 2024
  Assignee: Shenzhen Sunlite Technology Co., Ltd.
  Inventor: Xiaoliang Han
 • Patent number: D1026819
  Type: Grant
  Filed: January 16, 2024
  Date of Patent: May 14, 2024
  Assignee: Henan Tongxin Optoelectronics Co., Ltd.
  Inventor: Huanhuan He
 • Patent number: D1026820
  Type: Grant
  Filed: October 23, 2023
  Date of Patent: May 14, 2024
  Inventor: Runying Xia
 • Patent number: D1026836
  Type: Grant
  Filed: November 23, 2022
  Date of Patent: May 14, 2024
  Assignee: Festo SE & Co. KG
  Inventors: Christian Stoll, Jörg Peschel, Andreas Hess, Sebastian Schnabel, Max Nutsch
 • Patent number: D1027856
  Type: Grant
  Filed: April 11, 2022
  Date of Patent: May 21, 2024
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Kyeongchul Cho, Yongho Lee
 • Patent number: D1027857
  Type: Grant
  Filed: November 14, 2022
  Date of Patent: May 21, 2024
  Inventor: Fuhua Lin
 • Patent number: D1027858
  Type: Grant
  Filed: December 28, 2022
  Date of Patent: May 21, 2024
  Inventor: Qing Lai
 • Patent number: D1027859
  Type: Grant
  Filed: June 8, 2023
  Date of Patent: May 21, 2024
  Assignee: Eve Energy Storage Co., Ltd
  Inventors: Xuepei Xu, Yuncong Pang, Yulang Zou, Changjun Shuai, Zhao Tian, Shilei Liu, Xiaomei Tang, Peiying Long, Zihui Zhao, Haohao Yi, Yubao Meng, Xiang Chen
 • Patent number: D1028053
  Type: Grant
  Filed: August 3, 2022
  Date of Patent: May 21, 2024
  Assignee: PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.
  Inventors: Takahiro Sono, Ryo Taniguchi
 • Patent number: D1028881
  Type: Grant
  Filed: June 1, 2022
  Date of Patent: May 28, 2024
  Inventors: Ke Lou, Zhenbin Zhou
 • Patent number: D1028887
  Type: Grant
  Filed: February 3, 2021
  Date of Patent: May 28, 2024
  Assignee: DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S
  Inventor: Michael Sørensen
 • Patent number: D1028888
  Type: Grant
  Filed: August 11, 2021
  Date of Patent: May 28, 2024
  Assignee: DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S
  Inventor: Michael Sørensen
 • Patent number: D1028889
  Type: Grant
  Filed: January 4, 2023
  Date of Patent: May 28, 2024
  Assignee: Globe (Jiangsu) Co., Ltd.
  Inventors: Shidong Ma, Jianlong Chen, Jie Kuang
 • Patent number: D1028890
  Type: Grant
  Filed: January 13, 2023
  Date of Patent: May 28, 2024
  Assignee: ShenZhen YunJi New Energy Technology Co., Ltd
  Inventor: Songlin Xiao
 • Patent number: D1028891
  Type: Grant
  Filed: November 30, 2023
  Date of Patent: May 28, 2024
  Assignee: Shenzhen Jinuo Innovation Technology Co., Ltd.
  Inventor: Meimei Chen
 • Patent number: D1028892
  Type: Grant
  Filed: January 18, 2023
  Date of Patent: May 28, 2024
  Inventor: Jun Gao
 • Patent number: D1030640
  Type: Grant
  Filed: December 9, 2021
  Date of Patent: June 11, 2024
  Assignee: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
  Inventor: Wei Dai
 • Patent number: D1030664
  Type: Grant
  Filed: January 5, 2023
  Date of Patent: June 11, 2024
  Assignee: SHENZHEN OULI TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventor: Song Liu
 • Patent number: D1031276
  Type: Grant
  Filed: April 25, 2022
  Date of Patent: June 18, 2024
  Assignee: FANUC CORPORATION
  Inventor: Kazuhiro Yamamoto
 • Patent number: D1031650
  Type: Grant
  Filed: April 9, 2024
  Date of Patent: June 18, 2024
  Assignee: Shunhetai (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
  Inventor: Yongxing Gao
 • Patent number: D1031653
  Type: Grant
  Filed: February 24, 2022
  Date of Patent: June 18, 2024
  Assignee: KYUNGDONG NAVIEN CO., LTD.
  Inventor: Kyu Young Lee
 • Patent number: D1032510
  Type: Grant
  Filed: April 8, 2022
  Date of Patent: June 25, 2024
  Assignee: SHENZHEN CHIEF POWER ELECTRONICS CO., LTD
  Inventor: Gary Liu
 • Patent number: D1032518
  Type: Grant
  Filed: April 14, 2022
  Date of Patent: June 25, 2024
  Inventor: Tongyan Luo
 • Patent number: D1032519
  Type: Grant
  Filed: August 7, 2022
  Date of Patent: June 25, 2024
  Inventor: Tongxing Huang
 • Patent number: D1032521
  Type: Grant
  Filed: February 22, 2023
  Date of Patent: June 25, 2024
  Inventors: Taiping Yang, Guanwen Chen
 • Patent number: D1032523
  Type: Grant
  Filed: March 20, 2024
  Date of Patent: June 25, 2024
  Inventor: Weihong Ma
 • Patent number: D1032524
  Type: Grant
  Filed: March 20, 2024
  Date of Patent: June 25, 2024
  Inventor: Jincheng Zhong
 • Patent number: D1032527
  Type: Grant
  Filed: April 3, 2024
  Date of Patent: June 25, 2024
  Inventor: Dennis Goh Yong Sen
 • Patent number: D1033343
  Type: Grant
  Filed: October 9, 2023
  Date of Patent: July 2, 2024
  Inventors: Xiaofeng Liu, Heping Chen, Jiuzhi Lai, Xingqun Liao, Dangyu Pan
 • Patent number: D1034447
  Type: Grant
  Filed: December 8, 2022
  Date of Patent: July 9, 2024
  Assignee: Luxor Workspaces, LLC
  Inventor: Zachariah Mundy
 • Patent number: D1034457
  Type: Grant
  Filed: November 10, 2022
  Date of Patent: July 9, 2024
  Assignee: Anker Innovations Technology Co., Ltd.
  Inventor: Xiangpeng Wu
 • Patent number: D1034461
  Type: Grant
  Filed: April 7, 2021
  Date of Patent: July 9, 2024
  Assignee: Zhuzhou Zhongpusen Technology Co., Ltd.
  Inventor: Taibao Zhong