Handset To Side Of Dial Patents (Class D14/151)
 • Patent number: D740779
  Type: Grant
  Filed: March 5, 2014
  Date of Patent: October 13, 2015
  Assignee: NEC PLATFORMS, LTD.
  Inventors: Katsufumi Matsuura, Naoki Ozawa
 • Patent number: D741334
  Type: Grant
  Filed: January 28, 2014
  Date of Patent: October 20, 2015
  Assignee: Unify GmbH & Co. KG
  Inventors: Stefan Hillenmayer, Patrick Treder
 • Patent number: D742849
  Type: Grant
  Filed: May 8, 2014
  Date of Patent: November 10, 2015
  Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd.
  Inventors: Ji-Hyun Moon, Ji-Hee Kwak, So-Yoon Jeon
 • Patent number: D745485
  Type: Grant
  Filed: May 9, 2014
  Date of Patent: December 15, 2015
  Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd.
  Inventors: Ji-Hyun Moon, Ji-Hee Kwak, So-Yoon Jeon
 • Patent number: D753624
  Type: Grant
  Filed: April 30, 2015
  Date of Patent: April 12, 2016
  Assignee: Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd.
  Inventor: Kyungsoo Ji
 • Patent number: D757677
  Type: Grant
  Filed: July 30, 2014
  Date of Patent: May 31, 2016
  Assignee: 4COM PLC
  Inventors: Daron Hutt, Roland Irving
 • Patent number: D763219
  Type: Grant
  Filed: December 20, 2013
  Date of Patent: August 9, 2016
  Assignee: Ultratec, Inc.
  Inventors: Robert M Engelke, Kevin Colwell, Troy Vitek, Peter Kirschhoffer
 • Patent number: D771006
  Type: Grant
  Filed: August 5, 2015
  Date of Patent: November 8, 2016
  Assignee: Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.
  Inventors: Atsushi Tani, Takehito Katori
 • Patent number: D772836
  Type: Grant
  Filed: April 20, 2016
  Date of Patent: November 29, 2016
  Inventors: Robert M. Engelke, Kevin Colwell, Troy Vitek, Peter Kirschhoffer
 • Patent number: D777135
  Type: Grant
  Filed: June 26, 2015
  Date of Patent: January 24, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Moonjung Jang, Jihee Kwak, Soyoon Jeon Jeon
 • Patent number: D781809
  Type: Grant
  Filed: August 25, 2015
  Date of Patent: March 21, 2017
  Assignee: Unify GmbH & Co. KG
  Inventors: Dieter Schwarz, Bram Van Krieken
 • Patent number: D781810
  Type: Grant
  Filed: August 25, 2015
  Date of Patent: March 21, 2017
  Assignee: Unify GmbH & Co. KG
  Inventors: Dieter Schwarz, Bram Van Krieken
 • Patent number: D782994
  Type: Grant
  Filed: August 25, 2015
  Date of Patent: April 4, 2017
  Assignee: Unify GmbH & Co. KG
  Inventors: Dieter Schwarz, Bram Van Krieken
 • Patent number: D783569
  Type: Grant
  Filed: June 26, 2015
  Date of Patent: April 11, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Jihee Kwak, Moonjung Jang, Soyoon Jeon
 • Patent number: D784285
  Type: Grant
  Filed: June 26, 2015
  Date of Patent: April 18, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Soyoon Jeon, Jihee Kwak, Moonjung Jang
 • Patent number: D784286
  Type: Grant
  Filed: June 26, 2015
  Date of Patent: April 18, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Moonjung Jang, Jihee Kwak, Soyoon Jeon
 • Patent number: D784951
  Type: Grant
  Filed: May 14, 2015
  Date of Patent: April 25, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Jihee Kwak, Moonjung Jang, Soyoon Jeon
 • Patent number: D785591
  Type: Grant
  Filed: May 13, 2015
  Date of Patent: May 2, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Ji Hee Kwak, Moon Jung Jang, So Yoon Jeon
 • Patent number: D788737
  Type: Grant
  Filed: August 24, 2015
  Date of Patent: June 6, 2017
  Assignee: NEC PLATFORMS, LTD.
  Inventors: Yutaka Takei, Eiichi Taniguchi, Wataru Kuwajima, Yuichiro Shibata, Eiji Hikino, Masaru Kunii, Jun Tamatsu, Kyota Kubo, Chiaki Terao
 • Patent number: D793988
  Type: Grant
  Filed: January 12, 2016
  Date of Patent: August 8, 2017
  Inventor: Rebecca Galvan
 • Patent number: D797698
  Type: Grant
  Filed: April 25, 2016
  Date of Patent: September 19, 2017
  Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd.
  Inventors: Jihee Kwak, Moonjung Jang, Soyoon Jeon
 • Patent number: D829189
  Type: Grant
  Filed: November 9, 2016
  Date of Patent: September 25, 2018
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD
  Inventors: Jingfeng Su, Jiancheng Zhang, Weicen Xu
 • Patent number: D829683
  Type: Grant
  Filed: November 9, 2016
  Date of Patent: October 2, 2018
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventors: Jingfeng Su, Jiancheng Zhang, Weicen Xu
 • Patent number: D835060
  Type: Grant
  Filed: January 19, 2017
  Date of Patent: December 4, 2018
  Inventor: Li Peng
 • Patent number: D835599
  Type: Grant
  Filed: January 19, 2017
  Date of Patent: December 11, 2018
  Inventor: Li Peng
 • Patent number: D843965
  Type: Grant
  Filed: November 9, 2016
  Date of Patent: March 26, 2019
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventors: Jingfeng Su, Jiancheng Zhang, Weicen Xu
 • Patent number: D848391
  Type: Grant
  Filed: July 26, 2017
  Date of Patent: May 14, 2019
  Inventor: Peng Li
 • Patent number: D851617
  Type: Grant
  Filed: May 31, 2018
  Date of Patent: June 18, 2019
  Assignee: Polycom, Inc.
  Inventors: Hector Rodriguez, Nathan Yang, Anthony Martin Duys, Yanlin Zhu
 • Patent number: D852770
  Type: Grant
  Filed: February 6, 2018
  Date of Patent: July 2, 2019
  Assignee: CISCO TECHNOLOGY, INC.
  Inventors: Lawrence Jared Baskett, Hyunsoo Lee, Ian Matthew Snyder, Joshua Markell, Jennifer Ouk, Nicholas James Kaoru Kawamoto, Matthew M. U. Cho
 • Patent number: D853981
  Type: Grant
  Filed: September 13, 2017
  Date of Patent: July 16, 2019
  Assignee: NEC PLATFORMS, LTD.
  Inventors: Hiromitsu Nakano, Katsufumi Matsuura, Wataru Kuwajima, Masakatsu Takizawa, Yasuhito Nagaki, Takayuki Yoshimoto
 • Patent number: D864143
  Type: Grant
  Filed: April 10, 2018
  Date of Patent: October 22, 2019
  Assignee: Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.
  Inventor: Takehito Katori
 • Patent number: D865701
  Type: Grant
  Filed: June 21, 2018
  Date of Patent: November 5, 2019
  Assignee: Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.
  Inventor: Atsushi Tani
 • Patent number: D877711
  Type: Grant
  Filed: August 21, 2018
  Date of Patent: March 10, 2020
  Assignee: NEC PLATFORMS, LTD.
  Inventors: Eiichi Taniguchi, Yuichiro Shibata, Eiji Hikino, Masaki Kobayashi, Masaru Kunii, Chiaki Terao, Katsufumi Matsuura, Kyota Kubo, Hiroyuki Oiwake, Masakatsu Takizawa, Jin Sakai, Takayuki Yoshimoto
 • Patent number: D891388
  Type: Grant
  Filed: February 16, 2019
  Date of Patent: July 28, 2020
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventors: Jiancheng Zhang, Jingfeng Su
 • Patent number: D891389
  Type: Grant
  Filed: February 17, 2019
  Date of Patent: July 28, 2020
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventors: Jiancheng Zhang, Jingfeng Su
 • Patent number: D896199
  Type: Grant
  Filed: April 3, 2019
  Date of Patent: September 15, 2020
  Assignee: Polycom, Inc.
  Inventors: Hector Rodriguez, Nathan Yang, Anthony Martin Duys, Yanlin Zhu
 • Patent number: D906997
  Type: Grant
  Filed: October 29, 2019
  Date of Patent: January 5, 2021
  Assignee: Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.
  Inventor: Atsushi Tani
 • Patent number: D906998
  Type: Grant
  Filed: December 19, 2019
  Date of Patent: January 5, 2021
  Assignee: Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.
  Inventor: Atsushi Tani
 • Patent number: D909328
  Type: Grant
  Filed: February 19, 2019
  Date of Patent: February 2, 2021
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventors: Jiancheng Zhang, Jingfeng Su
 • Patent number: D909981
  Type: Grant
  Filed: February 17, 2019
  Date of Patent: February 9, 2021
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventors: Jiancheng Zhang, Jingfeng Su
 • Patent number: D910588
  Type: Grant
  Filed: September 27, 2019
  Date of Patent: February 16, 2021
  Assignee: NEC PLATFORMS, LTD.
  Inventors: Eiichi Taniguchi, Wataru Kuwajima, Eiji Hikino, Yuichiro Shibata, Masaki Kobayashi, Masaru Kunii, Chiaki Terao, Hidekazu Kurachi, Kyota Kubo, Hiroyuki Oiwake, Seitaro Hirano, Masakatsu Takizawa, Jin Sakai, Takayuki Yoshimoto
 • Patent number: D910589
  Type: Grant
  Filed: September 27, 2019
  Date of Patent: February 16, 2021
  Assignee: NEC PLATFORMS, LTD.
  Inventors: Eiichi Taniguchi, Wataru Kuwajima, Eiji Hikino, Yuichiro Shibata, Masaki Kobayashi, Masaru Kunii, Chiaki Terao, Hidekazu Kurachi, Kyota Kubo, Hiroyuki Oiwake, Seitaro Hirano, Masakatsu Takizawa, Jin Sakai, Takayuki Yoshimoto
 • Patent number: D911301
  Type: Grant
  Filed: September 27, 2019
  Date of Patent: February 23, 2021
  Assignee: NEC PLATFORMS, LTD.
  Inventors: Eiichi Taniguchi, Wataru Kuwajima, Eiji Hikino, Yuichiro Shibata, Masaki Kobayashi, Masaru Kunii, Chiaki Terao, Hidekazu Kurachi, Kyota Kubo, Hiroyuki Oiwake, Seitaro Hirano, Masakatsu Takizawa, Jin Sakai, Takayuki Yoshimoto
 • Patent number: D912004
  Type: Grant
  Filed: October 29, 2019
  Date of Patent: March 2, 2021
  Assignee: Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.
  Inventor: Atsushi Tani
 • Patent number: D934832
  Type: Grant
  Filed: April 7, 2020
  Date of Patent: November 2, 2021
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventor: Jingfeng Su
 • Patent number: D934833
  Type: Grant
  Filed: April 27, 2020
  Date of Patent: November 2, 2021
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventor: Jingfeng Su
 • Patent number: D934834
  Type: Grant
  Filed: April 27, 2020
  Date of Patent: November 2, 2021
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventor: Jingfeng Su
 • Patent number: D934835
  Type: Grant
  Filed: April 28, 2020
  Date of Patent: November 2, 2021
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventor: Jingfeng Su
 • Patent number: D941283
  Type: Grant
  Filed: February 2, 2019
  Date of Patent: January 18, 2022
  Assignee: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventors: Jiancheng Zhang, Jingfeng Su
 • Patent number: D969099
  Type: Grant
  Filed: June 19, 2020
  Date of Patent: November 8, 2022
  Assignee: Plantronics, Inc.
  Inventors: Bowman Wang, George Janour